Τιτάν

Το ΒΗΜΑ onLine - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η δημιουργία και η ιστορική εξέλιξη της εταιρείας Τιτάν δεν έχουν το όμοιό τους στην ελληνική αγορά. Σε καμία άλλη περίπτωση τόσο ισχυρά ονόματα ­ όπως αποδείχθηκε τότε, λίγα χρόνια αργότερα ­ δεν συνασπίστηκαν σε μια τέτοιου μεγέθους κοινή προσπάθεια και δεν δημιούργησαν έναν όμιλο που καθ' όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα διαδραμάτισε τόσο σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σε σημείο μάλιστα που δεν είναι υπερβολική η διαπίστωση ότι το ελληνικό οικονομικό μόρφωμα οφείλει τα μέγιστα σ' εκείνους τους νεαρούς τότε γόνους αστικών οικογενειών.

Και ίσως δεν υπάρχει παρόμοιο παράδειγμα όπου ένας όμιλος τόσο στην αυγή όσο και στη δύση του 20ού αιώνα να διαθέτει τέτοιο ειδικό βάρος στα δρώμενα του ελληνικού χώρου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε διάστημα 90 χρόνων «έδωσε» έξι προέδρους στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών! Οπως επίσης τότε αλλά και τώρα τα σύνορα της ελληνικής αγοράς αποδείχθηκε ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένα για τη δραστηριότητα αυτού του ομίλου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Υπόθεση Τοπαλούδη

Πολεοδομικές Αναβαθμίσεις

Σαπωνοποιία Παπουτσάνης