14 Σεπ 2008

Κονιάκ Μεταξά

Ποτοποιία ΜεταξάΤο ΒΗΜΑ onLine - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η επωνυμία «Γνήσιον Μεταξά» και η φήμη που την ακολουθεί τα τελευταία... 112 χρόνια δεν έχει ίσως το προηγούμενό της από συστάσεως ελλαδικού οικονομικού χώρου. Ο «βιομηχανικός οίκος κονιακοποιίας Σ. και Η. και Α. Μεταξά» όπως καταγράφεται στο «Πανελλήνιο Λεύκωμα Ελληνικής Εκατονταετηρίδος 1821 - 1921» (Αθήνα 1923) αποτελεί σίγουρα μια ξεχωριστή περίπτωση ελληνικής επιχείρησης που κατόρθωσε να κατοχυρώσει το προϊόν της όχι μόνο στην ελληνική αλλά κυρίως στη διεθνή αγορά ως «ειδική κατηγορία» με την επωνυμία των ιδρυτών της. Η βιομηχανία Μεταξά δημιουργήθηκε στον Πειραιά, την πόλη που ορθώς έχει αποκληθεί το «ελληνικό Μάντσεστερ» και αποτελεί μία από τις βασικές «μήτρες» της ελληνικής βιομηχανίας.

Ηταν το 1885 όταν ο Σπυρίδων Μεταξάς, σε ηλικία 37 χρονών, ο μεγαλύτερος από τα τρία αδέλφια ­ είχε γεννηθεί το 1848 ­ με κεφάλαιο 100.000 δρχ. αποφάσισε να δημιουργήσει στον Πειραιά το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής κονιάκ «εκ καθαρού αποστάγματος σταφυλής». Πράγματι «δι' ατρύτων κόπων συνοδευομένων υπό του εμφύτου αυτώ δαιμονίου εμπορικού πνεύματος κατώρθωσεν ουχί μόνον να προαγάγη τα προϊόντα του, αλλά και τελείως να επιβληθεί ως αψευδώς μαρτυρούσι τα απονεμηθέντα τω Οίκω Σ. και Η. και Α. Μεταξά διπλώματα». Και το 1888 άρχισε η παραγωγή.

Προ καιρού...

Το Χελωνάκι

Το κρύο που σκότωσε το χελωνάκι Σήμερα έθαψα το χελωνάκι. Σε μια άκρη του κήπου κοντά στον Βέρντι, το καναρίνι. Το χώμα που του έρριξα...