25 Σεπ 2008

Κοτόπουλο α-λα Ελληνικά

Greek-Style Stewed Chicken
Serves 4

Stock your kitchen with the flavors of Greece - tomatoes, olives, lemons, oregano - and you’ll be ready to prepare this robust dish at any time. Serve with steamed green beans and whole-wheat pita bread.

1 pound chicken breast tenders
1 teaspoon olive oil
1 medium green bell pepper, cut into 1-inch strips
2 medium shallots, quartered
1 14.5-ounce can no-salt-added diced tomatoes, undrained
1/2 cup fat-free, low-sodium chicken broth
1/4 cup kalamata olives, coarsely chopped
1 teaspoon dried oregano, crumbled
1 teaspoon grated lemon zest
2 tablespoons fresh lemon juice
1/4 teaspoon salt
1/4 teaspoon pepper
1/8 teaspoon ground cinnamon

Προ καιρού...

Το Χελωνάκι

Το κρύο που σκότωσε το χελωνάκι Σήμερα έθαψα το χελωνάκι. Σε μια άκρη του κήπου κοντά στον Βέρντι, το καναρίνι. Το χώμα που του έρριξα...