Απειλείται με κατεδάφιση

Απειλείται με οικοπεδοποίηση ο χώρος του ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος -που υπήρξε το αρχικό πρότυπο για το ναό της Απτέρου Νίκης- στο Μετς επί της οδού Αρδηττού.

[πηγή in gr/ Αγροτουρισμός