24 Νοε 2009

Η Ελπίδα ποτέ δεν τελειώνει

Hope never end

Όπως οι ατέλειωτες θάλασσες και οι ουρανοί. Διαύγεια, ατέλειωτη χαρά, ατέλειωτη ηρεμία: καταστάσεις πάντα παρούσες...(Justin Martin: Night Owl)
Hope never end - things i enjoy most - where it is possible to find those endless seas and skies... Clarity, endless joy, endless calm - that's a situation to aim...

Προ καιρού...

Το Χελωνάκι

Το κρύο που σκότωσε το χελωνάκι Σήμερα έθαψα το χελωνάκι. Σε μια άκρη του κήπου κοντά στον Βέρντι, το καναρίνι. Το χώμα που του έρριξα...