ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παραδοσιακή οροφή οικίας - Εύα Βαρούτα Φλώρου
Στην παρούσα εργασία γίνεται Συγκριτική μελέτη 4 διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται στην Καλλιθέα Αττικής, με σκοπό τη διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των δομικών συστημάτων της εποχής που ορίζεται από τα μέσα του τελευταίου τέταρτου του 19ου αιώνα μέχρι και τα μέσα του δεύτερου τέταρτου του 20ού. Πρόκειται για α) τη Νεοκλασική οικία της Οικογένειας Λάσκαρι Λασκαρίδη (Τσίλλερ, 1887) και μετέπειτα της κόρης του ζωγράφου Σοφίας Λασκαρίδου, β) μια αστική κατοικία σταυροειδούς κατόψεως, (~1910), ιδιοκτησίας παλαιών Καλλιθεατών (οικογένεια Αρώνη-Τσίχλη), γ) το Κόκκινο Σπίτι ή Κόκκινο Σχολείο, (Αριστομένης Βάλβης, 1924), όπου στεγάστηκε το πρώτο Ίδρυμα Τυφλών εν Ελλάδι και δ) το μεσοπολεμικό Κτίριο Π.Ε.ΑΝ., όπου, στη διάρκεια της Κατοχής, στεγάστηκε η Αντιστασιακή Οργάνωση «Πανελλήνια Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων». Η διερεύνηση έγινε στο πλαίσιο της μελέτης Αποκατάστασης/ Ανάπλασης/ Επανάχρησης, που ανατέθηκε στη γράφουσα από τους ιδιοκτήτες, μέσω πλήρους Αποτύπωσης-Τεκμηρίωσης, διερευνητικών τομών, δειγματοληψιών, καταγραφής της Παθολογίας, μελέτης αρχειακών και άλλων πηγών, αντισεισμικών ελέγχων, κλπ.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΑ ΒΑΡΟΥΤΑ-ΦΛΩΡΟΥ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Υπόθεση Τοπαλούδη

Πολεοδομικές Αναβαθμίσεις

Σαπωνοποιία Παπουτσάνης