Όχι άλλοι Φόροι

Γ. Παπακωνσταντίνου - Δ. Κουσελάς - Υπ. Οικονομικών
Στην έγκριτη εφημερίδη "Εστία" 12/10/'10 δημοσιεύτηκε άρθρο με τον τίτλο "Μια δεκαετία γεμάτη φόρους" που εξετάζει την αναποτελεσματική Φορολογική πολιτική στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Όπως τονίζεται στο άρθρο, η εφημερίδα επί σειρά ετών φώναζε πως οι φόροι που εισπράττονται στην Ελλάδα είναι από τους μεγαλύτερους στις χώρες της Ε.Ε - ωστόσο δεν έλυσαν ποτέ το πρόβλημα του ελλείμματος και αιτία είναι οι δαπάνες δηλ. το Κράτος καταναλώνει περισσότερα απ' όσα εισπράττει.

Μια ανακατανομή των φόρων πρέπει να υπάρξει στο σκέλος των άμεσων φόρων δηλ. της Φορολογίας Φυσικών προσώπων η οποία είναι αναποτελεσματική για το λόγο πως δεν πατάσσεται η Φοροδιαφυγή - αντίθετα πληρώνουν τα χαμηλά εισοδήματα και τα υψηλότερα φοροδιαφεύγουν. Δεν είναι δυνατόν λέει, σε μια χώρα με ΑΕΠ 236 δις ευρώ να εισπράττονται από τη φορολογία φυσικών προσώπων μόνο 10,2 ευρώ δηλ. μόνο το 4,3% επί του ΑΕΠ. Και μόνο αυτό υποδηλώνει απίστευτη φοροδιαφυγή και ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών.

Συναφη Αρθρα
Προτάσεις για έξοδο από την Κρίση: Άρθρο Πισσαρίδη (Καθ.) ΕΕ/ΔΝΤ Το παιχνίδι γύρω από το Μνημόνιο
Και τελειώνει το άρθρο ως εξής: Η εξέλιξις των φορολογικών εσόδων κατά την τελευταία δεκαετία δείχνει ξεκάθαρα ότι το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι τα έσοδα - κάθε άλλο, αλλά η άδικη κατανομή των φόρων λόγω φοροδιαφυγής κυρίως όμως, που καταλήγει το προϊόν της φορολογίας. Το πρόβλημα έγκειται πρωτίστως στις Δημόσιες δαπάνες. Όπως προκύπτει καθαρά από τον επισυναπτόμενο πίνακα των φορολογικών εσόδων κατά την τελευταία 10ετία, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονταν διαρκώς - από 35,8 δις ευρώ το 2001, φθάσαμε στα 55,9 δις ευρώ κατά το προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2010! Χωρίς κανένα αποτέλεσμα επί του ελλείμματος!

Ζήτημα φορολογικών εσόδων δεν υπάρχει. Το ελληνικό δημόσιο εισπράττει κάθε χρόνο από το σύνολο των εμμέσων και αμέσων φόρων σχεδόν το 1/4 του ΑΕΠ κι αν ληφθεί υπ' όψιν ότι στο ποσοστό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, η φορολογική αφαίμαξις των πολιτών είναι τεράστια - τονίζεται στο άρθρο. Ως μόνη λύση είναι η μείωση των δαπανών με παράλληλη καταπολέμιση της ύφεσης δια των νέων επενδύσεων που θα οδηγήσουν στην Ανάπτυξη. Φωτό πηγή