Στις απειλές απαντάμε με κλάδο ελιάς


Κλάδος Ελιάς
Μνημόνιο Μορατόριο, Memorandum: Μια Σύμβαση που κάνουν δυο μέρη με σκοπό τη βοήθεια του Ασθενέστερου ή του ευρισκόμενου σε δεινή θέση, από τον Ισχυρότερο με γνώμονα τη προσήλωση στις κόποις και αίματι κτηθέντες αξίες της Αλληλεγγύης, Ισονομίας και Σεβασμού των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων —στο κοινό πλαίσιο που αυτά τα μέρη είναι ενταγμένα.

Το κάθε μέρος συμβάλλει ανάλογα με τις δυνάμεις του για την επίτευξη των Κοινών Στόχων, Ιδεών, Ιδανικών - Αναγκών ζωτικών και για τους δύο.

Τι έχουν να κάνουν λοιπόν τα μέτρα λιτότητας με όλα τα ανωτέρω; Ναι στις Μεταρρυθμίσεις, ναι στην Εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών αλλά όλα τα άλλα ως προς τι; Αντ' αυτών θα μπορούσε να υπήρχε απλά και μόνο η Ανάπτυξη που θα βοηθούσε στη δημιουργία πιο ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, στη μείωση της στρατιάς των ανέργων, στην ανόρθωση του εμπορίου, στην εναναπρόσληψη των απολυμένων στον Ιδιωτικό τομέα, στη γενικότερη τόνωση της Οικονομίας.

Ναι στις Μεταρρυθμίσεις, Ναι λοιπόν σε μια Νέα Δανειακή Σύμβαση - Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα απ' τα νοήματα του εκλογικού αποτελέσματος. Δε μοιάζει καθόλου παράλογο. Το να επαναπροσδιορισθεί το ύψος του Κρατικού Χρέους, το να απαλοιφθεί ένα μέρος του ως επαχθές εξ αιτίας των υπέρογκων τόκων για να μπορέσει να γίνει βιώσιμο, το να διατεθεί ένα μέρος του νέου δανείου για την Ανάπτυξη και την Εξυγίανση - όλα αυτά βρίσκονται στα πλαίσια της Αλληλεγγύης των Λαών και της προσπάθειας για μια συνολική ευημερία όλων των χωρών της ευρωζώνης ιδιαίτερα τις χώρες του Νότου που έπληξε η οικονομική κρίση όπως εκφράσθηκε με την ασυδοσία των Αγορών.

Οι ισχυροί του ευρώ γιατί δεν θα 'πρεπε να βοηθήσουν μια χώρα που υποφέρει από ένα άδικο και αναποτελεσματικό Μνημόνιο φτιαγμένο για άλλες περιστάσεις και άλλους λαούς. Η Ελλάδα μια χώρα που αγωνίστηκε για την είσοδο στο ευρώ, που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής στάθμης (βλ. ελιές, λάδι, κρασιά), βιομηχανικά προϊόντα αλουμίνιο, βωξίτες, που συμβάλλει στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, με επιστημονικό δυναμικό από τα αρτιώτερα, με επιτεύγματα στον πολιτισμό και πολιτιστικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ Αθηνών, με στάθμη υψηλή τουριστικών υπηρεσιών, με πλήθος αξιοθέατα και υπηρεσίες διασκέδασης για τους τουρίστες κλπ

Η χώρα παραμένει με προσήλωση και ευλάβεια στο Ευρώ και την Ευρωζώνη. Αξιώνει τη βοήθεια για την αποπληρωμή του χρέους από τις χώρες της ευρωζώνης με μια αναθεωρημένη δανειακή σύμβαση (ΑΔΣΥ) που παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση του Δημοσίου τομέα θα τη βοηθούσε να σταθεί στα πόδια της. Διαχωρίζει τη θέση της ως ασθενέστερη χώρα του Νότου με αίτημα την αλληλεγγύη και την ισονομία. Η βοήθεια αυτή δεν θα πήγαινε μόνο στην αποπληρωμή των δόσεων του κρατικού χρέους αλλά και στη μείωση των ελλειμμάτων, στη καλυτέρευση των δεικτών της Οικονομίας.

Το βάρος του χρέους δεν θα φορτωνόταν στις πλάτες του λαού ούτε στις περικοπές των ήδη χαμηλών μισθών και συντάξεων αλλά θα στρεφόταν προς την ανάπτυξη με τη δημουργία νέων προϊόντων, νέων θέσεων εργασίας. Στο εξωτερικό θα προτιμούνταν τα εγχώρια προϊόντα της υπό τη βοήθεια χώρας και θα επιδοτείτο η έκθεση και η κατανάλωση τους. Σε αντάλλαγμα της βοήθειας η βοηθούμενη χώρα θα προσπαθούσε για την αναχαίτηση της ροής των μεταναστών ιδρύοντας καταλύμματα και απασχολώντας τους μετανάστες για να θέτει φραγμό στην προς τα άνω εξάπλωση τους αποτρέποντας παράλληλα το παραεμπόριο και την εγκληματικότητα στις τάξεις τους.

Με το νέο εκλογικό αποτέλεσμα φαίνεται καθαρά η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του πολιτικού σκηνικού καθώς και οι σχέσεις με τους εταίρους και μια σειρά από λίαν επείγοντα ζητήματα,
Όπως:
 • Επαναπροσδιορισμός τη Δανειακής Σύμβασης με αναθεώρηση των ποσών των Δανείων
 • Εξυγίανση της Δημόσιας Διοίκησης με κατάργηση των διαφόρων ψευδεπίγραφων και ως εκ τούτου άχρηστων οργανισμών που απασχολούν υπαλλήλους αργόμισθους και υπεραμειβόμενους.
 • Κατάργηση των άχρηστων αργόμισθων υπαλλήλων στο Δημόσιο
 • Εξυγίανση του ΕΣΥ
 • Εξυγίανση των Ταμείων
 • Εξυγίανση των Δημοσίων Συγκοινωνιών, απαλλαγή από τον φθοροποιό και νοσογόνο Συνδικαλισμό
 • Εξυγίανση των Δημοσίων Οργανισμών και απαλλαγή από των αργόμισθων και υποαπασχολούμενων υπαλλήλων
 • Διαφάνεια στις αναθέσεις των Δημοσίων Έργων
 • Αξιοκρατία στις προσλήψεις στο Δημόσιο καθώς και μείωση των θέσεων
 • Μείωση του αριθμού των βουλευτών και κατάργηση των προνομίων
 • Επαναπροσδιορισμός του Δημοσίου Χρέους και απαλοιφή του "επαχθούς" μέρους του
 • Σύλληψη των διαφυγόντων στο εξωτερικό κεφαλαίων
 • Φορολόγηση του εφοπολιστικού κεφαλαίου
 • Δάνειο Αλληλεγγύης για την Ανάπτυξη και βοήθεια για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
 • Κούρεμα των Καταναλωτικών Δανείων και αναστολή τουλάχιστον επί 6μηνο των πληρωμών αυτών.και τελευταίο —αλλά και πιο σημαντικό:
 • Παραμερισμός των παλιών πολιτικών κομμάτων που οδήγησαν τη χώρα στον υπερδανεισμό και στην επακόλουθη χρεοκοπία.
Ερχόμαστε λοιπόν με κλάδο ελιάς - σημάδι ανακωχής και συμβιβασμού με μοναδικό σημείο αιχμής την δίκαιη ανταμοιβή για τη προσήλωση μας στους σκοπούς της Ανάκαμψης της Οικονομίας, της αποπληρωμής του κύριου μέρους του Κρατικού χρέους, στα πλαίσια μιας δίκαιης Ενωμένης Ευρώπης των Λαών. Η δικαιοσύνη είναι με το μέρος των λαών που βοηθούν ο ένας τον άλλο, που η ευημερία είναι κοινός στόχος όλων προς όλους.